Hur hanterar du konflikter?

Att hamna i konflikter är en del av livet. Det behövs inte ens en till person för att en konflikt ska uppstå. Vi bär på inre konflikter så snart vi vill en sak men gör en annan. Så enkelt är det. Men den stora frågan är hur vi ska hantera dessa konflikter.

Det talas mycket om konflikthantering och olika sätt att lösa dem. Tur nog så finns det inte bara ett sätt, men en del fungerar sämre än andra. Att lösa en konflikt med ordstrid – tja, det vet alla att det leder bara till ytterligare strid. Att lösa konflikten med tystnad är en annan mindre lyckad variant  – ni vet, den där känslan av att något hänger i luften men när man försöker ta reda på vad det är så får man bara svaret ”Inget!” och en uppgiven blick. Typiskt för oss kvinnor faktiskt. Att agera struts i sammanhanget löser ju intet.

Så vad fungerar?! Om vi kommer ihåg att alla individer behöver få uppmuntran och känna sig uppmärksammade oavsett om de förtjänar det eller inte så har vi kommit en bra bit på vägen. Detta sug efter uppmärksamhet är så starkt att vi söker det på även mindre konstruktiva sätt. I en relation är det inte ovanligt att kvinnors kritik ofta är ett uttryck för hennes önskan att få kontakt och bli uppmärksammad. Kommer man då ihåg detta kan kritiken lättare rinna av och den verkliga orsaken komma fram. Vad det handlar om  är att om vi istället för att fokusera på oss själva och de känslor en konflikt frammanar inom oss tänker på hur den andra personen känner sig och varför den tar till de medel den gör så tar vi även fram det bästa inom oss. Alltså, istället för att fokusera på oss själva, fokusera på den andra. Det som händer när vi fokuserar på den andra är 1) vi ger dem uppmärksamhet, 2) vi ger uppmuntran i det att vi genuint bryr oss om den andra. Kommer vi dessutom ihåg de grundläggande behov vi alla bär på och fokuserar på vår partners behov och tillgodoser dem så finns inte mycket av konflikten kvar.

Det är egentligen intressant att så mycket kan lösas med hjälp av att vi lägger fokus från oss själva istället på vår omgivning. Inte i den meningen att vi bryr oss om vad andra tycker och tänker om oss – då är ju fokus fortfarande på oss själva – utan vi ställer in fokus, precis som när man fotograferar, på den andra. Gärna med den där fina dimeffekten av att allt runt omkring blir suddigt och oviktigt… Det är detta som är odelad uppmärksamhet, och en god förutsättning för att konflikten kan lösas om den ens uppstår.

Annonser

Polaritet, lite manligt och kvinnligt

Ingen har väl kunnat missa att det är skillnad på män och kvinnor. Tack och lov! Det är denna skillnad som gör att vi trivs så bra ihop, att livet blir spännande och att vi anstränger oss lite extra.

Vad det hela handlar om är egentligen inte skillnaderna vad gäller hur vi tänker eller gör saker. Den riktigt spännande skillnaden är den maskulina respektive den feminina energi vi utstrålar. Kärnan i intima relationer och passion är upplevelsen av denna polaritet, där du känner en dragning till din partners energi vilken är motsatsen till din egen.

I vilken relation står då dessa energier som skapar en sådan polaritet?

Följande illustration visar hur denna polaritet fungerar:

Precis som en del av oss är högerhänta och andra vänsterhänta medan några till och med är både och, så väljer vi det som känns mest bekvämt, det som faller mest naturligt för oss.

Vi har alla både feminin och maskulin energi inom oss, det är det som gör oss till hela människor. Det som gör oss hela är när vi lever i den naturliga energi som dominerar inom oss. Vanligtvis har kvinnor mer feminin energi än män och män har mer maskulin energi än kvinnor. Men det finns heterosexuella män som naturligt har mer feminin energi och det finns kvinnor som naturligt har mer maskulin energi. Det som orsakar obalans inom oss är när vi ser oss tvungna att leva i en energi som inte ligger naturligt för oss.

Tillbaka till liknelsen med höger och vänster hand. När jag växte upp ansåg man att det var bättre att skriva med höger, så även om jag naturligt var vänsterhänt ”skolades jag om” för att bättre passa omständigheterna.

Likadant kan omständigheter ”skola om” våra naturliga energier. Jag minns hur jag växte upp och min ensamstående mor fick ta på sig både pappa-rollen och mamma-rollen. Hon var en utpräglat feminin kvinna som i sin livssituation fick bli mer maskulin för att hantera vardagen. Denna maskulina roll var inget som låg naturligt för henne och ledde till att hon depolariserades. Det fanns ingen naturlig pol längre. Det i sin tur ledde till att hennes relation till män ofta kunde uppfattas som dominant och bestämmande, trots att det inte alls var hennes intention.

Hur finner man då sin naturliga energi och pol då, undrar du kanske? En del av svaret ligger i att uppleva att ens grundläggande mänskliga behov, som vi tidigare diskuterat här, är tillgodosedda. Först när människan upplever att hennes behov är sedda och tillmötesgångna kan hon slappna av i den hon är och låta sin naturliga energi leda henne. Det är då hon är hel och fullständig, blommar och växer och kan ge bortom föreställning.

Hur tillgodoser du dina behov?

I förra inlägget förklarade jag de grundläggande behov alla människor har: behovet av säkerhet, variation, kärlek, bekräftelse, utveckling och bidragande. För att du lättare ska kunna se hur olika vi kan tillgodose dessa behov, alltså de uttrycksmedel eller verktyg vi tar till för att få våra behov tillgodosedda, fortsätter jag här beskriva hur behoven kan te sig.

Alla upplever samma sex mänskliga behov. Däremot finner alla olika sätt att tillgodose dessa behov. Vart och ett av dessa behov kan tillgodoses på ett sätt som är positivt eller negativt. Några sätt att tillgodose dessa behov är bra för personen, bra för andra och bra för samhället, och vissa är dåliga för alla.

Behovet av säkerhet kan tillgodoses genom att utbilda sig och få en examen som garanterar möjligheten att få en god lön. Eller det kan uppfyllas genom att göra så lite som möjligt och undvika utmaningar. Det kan uppfyllas genom att stjäla från andra och hamstra pengar och materiella ägodelar. Eller det kan tillgodoses genom att hålla fast vid en dogm eller doktrin.

Behovet av osäkerhet / variation kan tillgodoses genom att läsa om olika ämnen och möta olika typer av människor. Eller det kan tillgodoses genom att delta i riskfyllda sporter eller riskera sitt liv genom våldsamt beteende. Det kan uppfyllas genom att delta i utomäktenskapliga affärer eller helt enkelt genom att titta på en film då och då.

Behovet av betydelse kan tillgodoses genom att vara bäst på något – eller genom att vara sämst.

Behovet av kärlek och anknytning kan tillgodoses genom att utföra goda gärningar och att vara vänlig, eller genom att dominera andra som är tvungna att visa uppskattning.

Man kan växa till att bli en bättre människa – eller en avskyvärd människa.

Man kan bidra till förstörelsen av andra – eller till mångas välbefinnande.

Som i allt mänskligt, finns det paradoxer involverade i upplevelsen av dessa behov. En person kan ha ett stort behov av säkerhet, men också ett stort behov av osäkerhet, och kan därför hela tiden drabbas av en inre konflikt kring vilka behov som är viktigast att tillgodose. Behovet av betydelse är ofta motsägelsefullt med behovet av kärlek. Det är svårt att älska någon som hela tiden måste känna sig betydande och viktig. Det är därför så många framgångsrika människor, som uppfyller sina behov av betydelse, har problem i sina nära relationer och ofta känner att de inte verkligen är älskade.

De flesta av oss fokuserar i första hand på två av de sex behoven. Dessa två tar överhanden framför alla andra och bli den främsta drivkraften i våra liv. Dessa två behov upplevs så intensivt att vi kommer att göra nästan vad som helst för att tillgodose dem. Och när dessa behov inte uppfylls, är alla relationer i stor fara. När du identifiera en persons två viktigaste behov, upptäcker du den personens drivande motivation, vad som ger mening och en känsla av tillfredsställelse i hans eller hennes liv.

En person som eftertraktar säkerhet kommer att göra olika val än en person som söker kärlek. Människor som delar samma primära behov kan tillgodose detta behov på mycket olika sätt. En person kan ge sig själva en känsla av säkerhet genom att alltid kontrollera sin miljö och sin omgivning, en annan person kan ge sig själv säkerhet genom att inte lita på någon, och en tredje person kan ge sig själv en känsla av säkerhet genom att ha en djup religiös tro.

Alla behöver uppfylla alla sex behoven men vi värderar dem inte lika. Så, om du värderar säkerhet högst upp på listan, då handlar allt i ditt liv först om säkerhet. Om du värdesätter osäkerhet, har du ett väldigt annorlunda liv. Oavsett vad du värdesätter högst upp på din lista lutar detta dig i en annan riktning och riktning är lika med destination och öde. Två personer kan värdera samma behov på toppen av sin lista, till exempel båda vill vara betydande, men skillnaden är i hur de uppfyller detta behov. En, till exempel en brandman, anser att sättet att få bekräftelsen är genom att rädda liv. Han eller hon vill dö för en främling för att vara betydande, att vara en hjälte. En annan anser att sättet att vara betydande är att döda tusentals människor – en tyrann. Så skillnaden är inte bara att det du värderar avgör din riktning, utan även din karta, din plan om hur man kan möta dessa behov, reglerna och övertygelserna du har som styr dina dagliga beslut, känslor och beteenden.

De sex mänskliga behoven är det mest effektiva sättet att hitta vår nivå av lycka och tillfredsställelse i våra relationer. När vi förstår hur vi uppfyller våra viktigaste behov, kan vi tydligt se vad vi behöver ändra. Det är viktigt att skilja mellan behov och uttrycksmedel – åtgärder, övertygelser och beteenden man använder för att tillgodose ett behov. De flesta människor har en illusion av att uttrycksmedlen är behov, men det är de inte. Till exempel kanske du tror att ditt primära behov är att ha pengar, men pengar är inte ett behov. Det är ett medel för att få vad du verkligen vill – som kan vara kärlek, betydelse, säkerhet eller någon av de andra tre mänskliga behoven.

Hur vi prioriterar våra behov är inte utanför vår kontroll. Om du är missnöjd med ett betydande område av ditt liv, är det dags att reflektera över vad dina två viktigaste mänskliga behov egentligen är. Du kan då inse att det sätt du nu prioriterar dina behov inte bidrar till ditt välbefinnande eller din lycka. Till exempel kanske du har visshet och säkerhet högst upp på din lista, och du kanske tror att eftersom du har en stor osäkerhet, till exempel ekonomiskt, så måste säkerheten ligga högst upp. Men det är inte nödvändigtvis fallet. Många människor lever med stor osäkerhet, och ändå sätter de kärlek och anknytning som deras första prioritet. Du kan göra det också. Du kan välja till exempel att sätta kärlek eller bidragande högst upp på din lista, och du kan välja att låta kärleken flöda från dig oavsett hur lite säkerhet som finns i ditt liv.

Ta därför ditt liv i dina händer och nöj dig inte med att rycka på axlarna med slutsatsen att ”jag är som jag är och det är inget att göra åt”. Se över dina behov och fråga dig själv, vad skulle bli annorlunda om jag prioriterade något annat behov än jag gör idag? Hur skulle mitt liv se ut då? Välj därefter att medvetet prioritera det som ger dig och din omgivning det bästa du kan vara.

Människans grundläggande behov

Kanske du har börjat lägga märke till att denna blogg fylls på med tips och pärlor av kunskap kring hur vi människor är funtade och vad som får oss att må bra och se livet som vi helst skulle vilja se det. Jag hoppas att det du hittills läst har gett dig något att fundera över, och i bästa fall använda i ditt eget liv.

Nedan följer ett längre inlägg kring kanske den, åtminstone för mig, mest revolutionerande insikten kring hur människan fungerar, vad som driver henne och vad hon behöver för att finna balans och harmoni – människans grundläggande behov.

Vi har alla grundläggande behov, inte bara önskningar utan djupa behov som ligger till grund för och motiverar varje val vi gör. Det finns sex grundläggande behov som alla strävar efter att uppfylla:

1.     VISSHET / SÄKERHET: Det första är behovet av säkerhet. Vi vill känna oss trygga, undvika smärta och trivas i vår miljö. Varje individ måste ha en känsla av säkerhet och trygghet – ett tak över huvudet, att veta var nästa måltid ska komma ifrån, att veta hur man får vård när man är sjuk, att veta att en granne inte kommer att attackera oss. Dessa är bara några exempel på vad som utgör en grundläggande känsla av säkerhet.

Det hjälplösa spädbarnet behöver visshet, liksom barnet,  den vuxne och den äldre personen. I vilken grad säkerhet behövs eller önskas, varierar dock från person till person. Vissa människor känner sig trygga som bor i ett rum och lever på en arbetslöshetscheck. Andra kan känna sig säkra bara då de tjänar en miljon om året. Även om en viss säkerhet är nödvändigt för oss alla, varierar vad som utgör säkerheten från individ till individ. Nyckelord för visshet är komfort, trygghet, säkerhet, stabilitet, känslan att vara jordad, förutsägbarhet och skydd.

2. OVISSHET / VARIATION: Det andra behovet är osäkerhet – eller variation och utmaningar på  både det emotionella och fysiska planet. Alla behöver lite variation i livet. Våra kroppar, våra sinnen, vårt känslomässiga välbefinnande kräver alla ovisshet, motion, spänning, överraskning.

Den som fångas i samma rutin dag efter dag kommer att söka förändring och leta efter osäkerhet. Precis som en känsla av trygghet är lugnande, så är den spänning som kommer från omväxling nödvändig för att man ska känna sig levande. För några kan omväxling tillgodoses genom att titta på nyheterna på tv. Andra kan söka extrema högriskaktiviteter såsom extrem sport eller tvångsmässig sexualitet för att tillfredsställa sina behov av osäkerhet. För många är en stor källa till variation att få uppleva problem. Nyckelord för osäkerhet / variation är: rädsla, instabilitet, förändring, kaos, underhållning, spänning, ansträngning, överraskning, konflikter och kriser.

3.    BEKRÄFTELSE / BETYDELSE: Det tredje är behovet av betydelse eller bekräftelse. Alla individer behöver känna sig viktiga, behövda och önskade. Som barn behövde vi alla känna att vi var nummer ett. Barn i en familj konkurrerar med varandra och hittar sätt att vara speciella för att känna sig unika. Bekräftelsen kommer av att vi jämför oss med andra – i vår strävan efter betydelse bli vi delaktiga i hierarkiska hackordningar och frågor av överlägsenhet eller underlägsenhet. Vi kan känna oss betydelsefulla för att vi har uppnått något, byggt något, lyckats med något, eller så kan vi söka betydelse genom att riva ner något eller någon.

I dess positiva aspekt, leder bekräftelse oss till att höja vår standard. Men om vi fokuserar alltför mycket på betydelsen, kommer vi att ha problem med att djupare kontakter med andra – jämförelser fokuserar på skillnader snarare än likheter. För vissa kommer betydelse från att ge till familjen, för andra från att göra ett meningsfullt arbete, en del behöver göra ett stort bidrag till mänskligheten, en del kräver enorm rikedom. Vissa människor uppnår en känsla av betydelse från fel, genom att vara den värsta på något eller från att ha låg självkänsla. Oavsett grad av betydelse, är känslan av att vara viktig nödvändig för att alla människor. Nyckelord för bekräftelse eller betydelse är: stolthet, betydelsefull, normer, prestation, prestanda, perfektion, utvärdering, disciplin, konkurrens och bortstötning.

4. KÄRLEK / ANKNYTNING: Det fjärde behovet är upplevelsen av kärlek och anknytning. Alla behöver känna samband eller anknytning med andra människor, och alla strävar efter och hoppas på kärlek. Ett spädbarn behöver bli älskat och omhändertaget under en längre tid för att utvecklas normalt. Spädbarn som inte hålls och vidrörs kommer att dö. Detta behov av kärlek fortsätter genom hela vårt liv. Det symboliseras av begreppet romantisk kärlek, den person som kommer att ägna sitt liv för oss och få oss att känna oss fullständig. I vissa kulturer existerar inte romantisk kärlek, utan ersätts av kärleken till släktingar, vänner och stam. Vissa människor upplever sällan kärlek, men de har många sätt att känna samband med och anknytning till andra – i samhället eller på arbetsplatsen. Behovet av att bli älskad är kännetecknande för alla människor. Nyckelord för kärlek / anknytning är: gemenskap, passion, enhet, värme, ömhet och lust.

5. UTVECKLING: Det femte behovet är tillväxt. När vi slutar växa dör vi. Vi måste ständigt utvecklas intellektuellt, känslomässigt och andligt. Vi växer och förändras fysiskt då vi utvecklas från barndom till vuxen ålder och ålderdom. Vi växer och förändras känslomässigt med varje erfarenhet, och vi växer intellektuellt så vi reagerar på händelser och världen omkring oss. Allt som du vill behålla i ditt liv – dina pengar, din hälsa, dina relationer, din lycka, kärlek – måste odlas, utvecklas och utökas. Annars kommer det att urarta. Vissa människor tillfredsställer behovet att växa genom att träna fysiskt eller genom att läsa böcker. Andra behöver studera och lära sig hela tiden för att känna att de verkligen växer.

6. BIDRAG: Det sjätte behovet är att bidra till sin omvärld – att gå bortom våra egna behov och ge till andra. Ett liv är ofullständig utan känslan av att man är ett bidrag till andra eller till en sak. Det ligger i människans natur att vilja ge tillbaka, att lämna ett avtryck på världen. Att ge till andra kan betyda att ge tid till samhällstjänst, ge en större donation, plantera ett träd, skriva en bok, eller att ge till sina barn. Inte bara kan alla bidra på något sätt, bidragandet är också nödvändig för att vi ska få en känsla av tillfredsställelse och lycka.

De första fyra behoven – säkerhet, osäkerhet, betydelse och kärlek – är avgörande för människans överlevnad. De är personlighetens grundläggande behov – alla måste känna att de har tillgodosett dem på någon nivå, även om de måste ljuga för sig själva för att göra det. De två sista behoven, tillväxt och bidragande, är nödvändiga för människors självförverkligande. De är andens behov, och inte alla hittar ett sätt att tillgodose dem även om de är nödvändiga för en varaktig tillfredsställelse.

När våra behov av kärlek, tillväxt och bidrag är tillgodosedda, tenderar de att omfatta alla våra andra behov. När vi fokuserar på något bortom oss själva, blir de flesta av våra problem och källor till smärta mindre betydande. Bidragande är det mänskliga behov som effektivt reglerar våra övriga fem behov. Om du är fokuserad på att bidra till andra, har du säkerheten/vetskapen att kunna bidra med något(det finns alltid ett sätt); du har omväxlingen/variationen (bidragande är mycket interaktivt); du har bekräftelsen eftersom du vet att du hjälper andra och förbättrar deras liv; de andliga band som skapas när du hjälper andra ger dig en djup känsla av sammanhang och anknytning; och du växer genom att kreativt hjälpa andra.

Nästa inlägg sätter dessa behov i konkreta exempel och förklarar mer. Väl mött till dess…

Kärlekens olika nivåer

Handen på hjärtat. Visst finns det olika sorters kärlek. Och olika nivåer på den kärlek vi uttrycker till vår omgivning. Ibland är vi fullt medvetna om skillnaderna, men ibland älskar vi på ett visst sätt alldeles omedvetet. Vad finns det då för olika nivåer?

 1. Du tillgodoser dina egna behov först och främst. Du är ganska lik det lilla barnet som gapar och förväntar dig att din omgivning ska mata, klä och älska dig bara för att du är så oemotståndligt söt.
 2. Du fokuserar på utbyte. Du ger när de andra ger. Du idkar handel med din kärlek som betalningsmedel. Om han/hon lyssnar, så lyssnar jag. Om han/hon är omtänksam så är jag omtänksam. Rättvist ska det vara.
 3. Du ger helhjärtat och ovillkorligt utan att vänta och se vad du får igen. Du älskar för att du är. Du älskar för att det är ditt privilegium att älska.

Vi har alla uttryckt vår kärlek på alla dessa nivåer. Frågan är vilken nivå gör oss lyckligast? Vilken nivå ger frid i hjärtat och vetskapen att vi har levt fullt ut för vi har älskat helt och fullt. För visst är det väl det som i slutändan räknas. Att vi har levt och älskat med hela vårt hjärta oavsett vad omvärlden har gett oss tillbaka.

Öppna ditt hjärta för kärleken, inte den du kan få, utan den du kan ge!

10 saker lyckliga par gör

Alla längtar vi efter att ha bra relationer, framför allt med dem som betyder mest för oss. Jag är själv oändligt tacksam för den relation som vi har i vår familj och framför allt för den välvilja vi har mot varandras brister. Jag har märkt att i en atmosfär av välvilja är alla förbättringar möjliga.

Här följer några tips på saker som kan bygga upp din relation till den som borde vara viktigast i ditt liv. Du har inget att förlora men allt att vinna på att göra små justeringar i livet för att få njuta av resultaten som följer.

Välj något av tipsen nedan, och se vad som händer…ta sedan nästa osv. Jag kan varmt rekommendera dem alla.

 1.  Ha positiva samtal – prata på djupet om äktenskap / familj / karriär / barn / grannskapet / mål etc. Gör det i en anda av välvilja, som varandras jämbördiga partner, utan kritik.
 2.  Visa ömhet. Vi behöver alla känna oss älskade, behövda och önskade. Kramar, pussar, att hålla varandra i handen, bry sig om varandra och se till varandras behöv kan hjälpa makar att visa och känna ömhet.
 3.  Kom ihåg att ni är varandras terapeuter. Ingen känner den andra så väl som ni. En god terapeut lyssnar uppmärksamt; ger nya perspektiv på situationer; berömmer framsteg; är tålmodig, vänlig, icke-dömande; hjälper oss att tänka igenom saker så att vi kommer till en bättre lösning. Kom ihåg att ytlighet dömer relationer för det skapar inga positiva känslor.
 4. Var ödmjuk. När ni inte är överens, var då medveten om att ni båda har ansvaret att lösa det. Med ödmjukhet och vänlighet kan ni lösa problem och lära er se saker som den andra gör.
 5. Gå ofta ut med varandra. Nya perspektiv kommer av att få tid borta från det vardagliga. Inse att en barnvakt är billigare än en skilsmässa.
 6. Berika er intimitet. Kom ihåg att detta är din make/maka, kamrat, förtrogna, älskare och terapeut – allt i ett, och ni ska njuta av privilegiet av att dela era maskulina och feminin drag på ett sunt sätt. Det ska inte användas som hot eller belöning.
 7. Tillbringa tid med barnen. Var vänlig mot barnen. Makar som tar en aktiv och positiv roll i barnuppfostran framkallar kärlek från sin partner.
 8. Sök feedback och hjälp varandra. Vi är, i ett större perspektiv, alla nybörjare på äktenskap och har massor att lära. En ödmjuk inställning till varandra tillåter er att lära från varann. Genom att söka feedback från din partner på hur det går och vad du kan förbättra kan vara just vad du behöver för att bli en bättre make/maka.
 9.  Avskaffa ilska. Ilska är en terminator utan like av äktenskap och familjer. Där ilska finns, skapas tveksamhet till att öppna upp och dela med sig av djupare tankar och känslor.
 10. Var känslig för varandras stressnivåer. Hemarbete liksom förvärvsarbete tar på krafterna. Alla vinner på att göra hemkomsten efter en dags arbete så positiv som möjligt för man, hustru och barn. Det kan innebära att lämna frustrationerna på tröskeln eller justera dagliga rutiner.

En del av dessa saker kan verka simpla, andra oöverstigliga, men jag vet att de alla har en positiv effekt på relationen. Lycka till!

Den tokiga åttan

Ibland hamnar vi i ett knepigt tillstånd då allt tycks vara på sned. Ena stunden tycker vi synd om oss själva och ser oss som ett misslyckande för att i nästa stund bli arga och frustrerade, för att snart åter hamna i känslan av självömkan…Känslorna snurrar som på en liggande åtta, fram och tillbaka utan ände. Det här tillståndet är inget ovanligt, snarare tvärtom. Ofta är det ett tecken på att vi har behov som vi på ett eller annat sätt försöker tillfredsställa. Vår självömkan får oss att ta kontakt med oss själva medan vår ilska och frustration ger oss energi, åtminstone till att hytta med näven åt oss själva.

När du vill förstå ditt beteende så börja med att fråga dig själv vilka behov som tillgodoses av detta beteende. Är det ditt behov av säkerhet och förutsägbarhet, eller är det ditt behov av omväxling och variation?…Eller är det ditt behov av att vara sedd och känna dig betydelsefull? Kanske är det ditt behov av att känna dig älskad och att älska som ligger bakom, eller är det ditt behov av att växa och utvecklas som vill bli tillgodosett?… Eller är det ditt behov av att få ge och bidra till omgivningen som driver dig till ditt beteende? Alla människor tillgodoser sina behov på ett antingen positivt eller negativt sett. Utmaningen är att hitta ett sätt att tillgodose sina behov där både du och omgivningen gynnas på bästa sätt.

I den tokiga åttan finns ingen lösning. Antingen söker vi oss ut ur den neråt och lägger oss till med olika olater som alkohol-, matmissbruk eller droger eller andra flyktvägar som dock inte löser det verkliga problemet. Den verkliga lösning ligger i att ta oss upp ur åttan, se över de behov som ligger till grund för vårt beteende och lösa de konflikter som kämpar inom oss.

Det här kan vara svårt att göra själv. Ta då en god vän till hjälp, eller en duktig coach…

Hello world!

Det sägs idag att om man inte syns så finns man inte. Det är därför med skräckblandad förtjusning som jag kastar mig ut i cybervärlden. Jag finns – alltså måste jag synas!

Vad är det då jag vill ska synas? Glädje, entusiasm och hopp om en god framtid. Jag tycker om Galenskaparnas devis: Det ska va´gott och leva annars kan det kvitta, lätt att leva annars kan det kvitta…spring inte runt och vela då sabbar du det hela…

Så ofta velar vi runt, mållöst och utan någon direkt plan. Det är mest detta jag vill råda bot på. Det är klart bättre att ha en plan, tajmad och klar än att inte ha någon plan alls 🙂 Min plan är därför att dela med mig av funderingar och tips, välbeprövade livsknep och goda råd. De är alla gratis och gör ingen skillnad här ute i cybervärlden, men om de berör dig och får dig att pröva något nytt, då finns jag för ett ögonblick…