Människans grundläggande behov

Kanske du har börjat lägga märke till att denna blogg fylls på med tips och pärlor av kunskap kring hur vi människor är funtade och vad som får oss att må bra och se livet som vi helst skulle vilja se det. Jag hoppas att det du hittills läst har gett dig något att fundera över, och i bästa fall använda i ditt eget liv.

Nedan följer ett längre inlägg kring kanske den, åtminstone för mig, mest revolutionerande insikten kring hur människan fungerar, vad som driver henne och vad hon behöver för att finna balans och harmoni – människans grundläggande behov.

Vi har alla grundläggande behov, inte bara önskningar utan djupa behov som ligger till grund för och motiverar varje val vi gör. Det finns sex grundläggande behov som alla strävar efter att uppfylla:

1.     VISSHET / SÄKERHET: Det första är behovet av säkerhet. Vi vill känna oss trygga, undvika smärta och trivas i vår miljö. Varje individ måste ha en känsla av säkerhet och trygghet – ett tak över huvudet, att veta var nästa måltid ska komma ifrån, att veta hur man får vård när man är sjuk, att veta att en granne inte kommer att attackera oss. Dessa är bara några exempel på vad som utgör en grundläggande känsla av säkerhet.

Det hjälplösa spädbarnet behöver visshet, liksom barnet,  den vuxne och den äldre personen. I vilken grad säkerhet behövs eller önskas, varierar dock från person till person. Vissa människor känner sig trygga som bor i ett rum och lever på en arbetslöshetscheck. Andra kan känna sig säkra bara då de tjänar en miljon om året. Även om en viss säkerhet är nödvändigt för oss alla, varierar vad som utgör säkerheten från individ till individ. Nyckelord för visshet är komfort, trygghet, säkerhet, stabilitet, känslan att vara jordad, förutsägbarhet och skydd.

2. OVISSHET / VARIATION: Det andra behovet är osäkerhet – eller variation och utmaningar på  både det emotionella och fysiska planet. Alla behöver lite variation i livet. Våra kroppar, våra sinnen, vårt känslomässiga välbefinnande kräver alla ovisshet, motion, spänning, överraskning.

Den som fångas i samma rutin dag efter dag kommer att söka förändring och leta efter osäkerhet. Precis som en känsla av trygghet är lugnande, så är den spänning som kommer från omväxling nödvändig för att man ska känna sig levande. För några kan omväxling tillgodoses genom att titta på nyheterna på tv. Andra kan söka extrema högriskaktiviteter såsom extrem sport eller tvångsmässig sexualitet för att tillfredsställa sina behov av osäkerhet. För många är en stor källa till variation att få uppleva problem. Nyckelord för osäkerhet / variation är: rädsla, instabilitet, förändring, kaos, underhållning, spänning, ansträngning, överraskning, konflikter och kriser.

3.    BEKRÄFTELSE / BETYDELSE: Det tredje är behovet av betydelse eller bekräftelse. Alla individer behöver känna sig viktiga, behövda och önskade. Som barn behövde vi alla känna att vi var nummer ett. Barn i en familj konkurrerar med varandra och hittar sätt att vara speciella för att känna sig unika. Bekräftelsen kommer av att vi jämför oss med andra – i vår strävan efter betydelse bli vi delaktiga i hierarkiska hackordningar och frågor av överlägsenhet eller underlägsenhet. Vi kan känna oss betydelsefulla för att vi har uppnått något, byggt något, lyckats med något, eller så kan vi söka betydelse genom att riva ner något eller någon.

I dess positiva aspekt, leder bekräftelse oss till att höja vår standard. Men om vi fokuserar alltför mycket på betydelsen, kommer vi att ha problem med att djupare kontakter med andra – jämförelser fokuserar på skillnader snarare än likheter. För vissa kommer betydelse från att ge till familjen, för andra från att göra ett meningsfullt arbete, en del behöver göra ett stort bidrag till mänskligheten, en del kräver enorm rikedom. Vissa människor uppnår en känsla av betydelse från fel, genom att vara den värsta på något eller från att ha låg självkänsla. Oavsett grad av betydelse, är känslan av att vara viktig nödvändig för att alla människor. Nyckelord för bekräftelse eller betydelse är: stolthet, betydelsefull, normer, prestation, prestanda, perfektion, utvärdering, disciplin, konkurrens och bortstötning.

4. KÄRLEK / ANKNYTNING: Det fjärde behovet är upplevelsen av kärlek och anknytning. Alla behöver känna samband eller anknytning med andra människor, och alla strävar efter och hoppas på kärlek. Ett spädbarn behöver bli älskat och omhändertaget under en längre tid för att utvecklas normalt. Spädbarn som inte hålls och vidrörs kommer att dö. Detta behov av kärlek fortsätter genom hela vårt liv. Det symboliseras av begreppet romantisk kärlek, den person som kommer att ägna sitt liv för oss och få oss att känna oss fullständig. I vissa kulturer existerar inte romantisk kärlek, utan ersätts av kärleken till släktingar, vänner och stam. Vissa människor upplever sällan kärlek, men de har många sätt att känna samband med och anknytning till andra – i samhället eller på arbetsplatsen. Behovet av att bli älskad är kännetecknande för alla människor. Nyckelord för kärlek / anknytning är: gemenskap, passion, enhet, värme, ömhet och lust.

5. UTVECKLING: Det femte behovet är tillväxt. När vi slutar växa dör vi. Vi måste ständigt utvecklas intellektuellt, känslomässigt och andligt. Vi växer och förändras fysiskt då vi utvecklas från barndom till vuxen ålder och ålderdom. Vi växer och förändras känslomässigt med varje erfarenhet, och vi växer intellektuellt så vi reagerar på händelser och världen omkring oss. Allt som du vill behålla i ditt liv – dina pengar, din hälsa, dina relationer, din lycka, kärlek – måste odlas, utvecklas och utökas. Annars kommer det att urarta. Vissa människor tillfredsställer behovet att växa genom att träna fysiskt eller genom att läsa böcker. Andra behöver studera och lära sig hela tiden för att känna att de verkligen växer.

6. BIDRAG: Det sjätte behovet är att bidra till sin omvärld – att gå bortom våra egna behov och ge till andra. Ett liv är ofullständig utan känslan av att man är ett bidrag till andra eller till en sak. Det ligger i människans natur att vilja ge tillbaka, att lämna ett avtryck på världen. Att ge till andra kan betyda att ge tid till samhällstjänst, ge en större donation, plantera ett träd, skriva en bok, eller att ge till sina barn. Inte bara kan alla bidra på något sätt, bidragandet är också nödvändig för att vi ska få en känsla av tillfredsställelse och lycka.

De första fyra behoven – säkerhet, osäkerhet, betydelse och kärlek – är avgörande för människans överlevnad. De är personlighetens grundläggande behov – alla måste känna att de har tillgodosett dem på någon nivå, även om de måste ljuga för sig själva för att göra det. De två sista behoven, tillväxt och bidragande, är nödvändiga för människors självförverkligande. De är andens behov, och inte alla hittar ett sätt att tillgodose dem även om de är nödvändiga för en varaktig tillfredsställelse.

När våra behov av kärlek, tillväxt och bidrag är tillgodosedda, tenderar de att omfatta alla våra andra behov. När vi fokuserar på något bortom oss själva, blir de flesta av våra problem och källor till smärta mindre betydande. Bidragande är det mänskliga behov som effektivt reglerar våra övriga fem behov. Om du är fokuserad på att bidra till andra, har du säkerheten/vetskapen att kunna bidra med något(det finns alltid ett sätt); du har omväxlingen/variationen (bidragande är mycket interaktivt); du har bekräftelsen eftersom du vet att du hjälper andra och förbättrar deras liv; de andliga band som skapas när du hjälper andra ger dig en djup känsla av sammanhang och anknytning; och du växer genom att kreativt hjälpa andra.

Nästa inlägg sätter dessa behov i konkreta exempel och förklarar mer. Väl mött till dess…

4 reaktioner till “Människans grundläggande behov

  1. Var är källorna till dessa påståenden?
    Det finns mycket tyckande om människans grundläggande behov, så det är viktigt att veta vem som påstår detta synsätt.

  2. Jag håller absolut inte med att vi skulle behöva osäkerhet, kaos, krig, kriser, rädsla osv… det är en anpassning till den verkligheten vi lever i i den moderna världen. Ett försök att rättfärdiga, normalisera en värld som inte kan ge oss den tryggheten, kärleken, balansen, stabiliteten och harmonin som vi behöver.
    Mina barnbarn växer än så länge upp i en kärleksfull, trygg, harmonisk, kärleksfull miljö och utvecklas helt fantastiskt.
    Så enligt dig saknar de lite rädsla, osämja, bråk, kaos osv för att kunna blomma ut… nej… jag är inte alls med på den punkten!

    1. Osäkerheten jag nämner här är äventyrarens, upptäckarens och den nyfiknes osäkerhet. Det är dosen av ovisshet som driver dessa framåt. Ibland för att skapa visshet och ofta för att upptäcka vidare. Jag håller helt med dig att dina barnbarn inte behöver rädsla, osämja, bråk osv för att blomma. Däremot tror jag att både små och stora upplever de sex behoven i olika grad. En del barn vill inte lyssna på hela sagan om de inte får höra att sagan har ett gott slut -större behov av säkerhet, medan andra barn njuter av spänningen och ovissheten i att inte veta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s